Skvěle vedené setkání, které mne osvěžilo nevšední diskusí o klíčových věcech v podnikání. Pohled na úplně odlišný typ businessu a možnost kreativně vstupovat do světa podnikání jiných mi přinesl i jiný pohled na otázky, které sám řeším.
Ing. Antonín Mrkva, ORBIT s.r.o.
Po více jak dvouleté spolupráci si dovolím tvrdit, nejen že naše společnost roste a stabilizuje se na trhu, ale já osobně cítím profesní růst a smysl toho co a proč to dělám. Po zkušenostech s jednorázovými kurzy (kdy po měsíci přemýšlíte o čem to bylo, a jestli to za ty peníze stálo), jsem se upsal k delší spolupráci (naopak přemýšlíte, jestli to má smysl/cenu, jestli na to budu mít čas, atd..). A právě ta dlouhodobá spolupráce byla klíčová, po několika konzultacích jsem získal důvěru, která byla nutná k veškeré komunikaci a možnosti rozvinout myšlenky, definovat cíle atd..později (po roce) jsem byl předán panu Jouklovi (spolupráce byla navázána s panem Rajniakem), čímž se důvěra prohloubila, posunula na osobní úroveň, a následovalo odhodlání k zavádění změn, nekonečné vysvětlování a obhajoba myšlenek a cílů ve firmě, konzultacemi si prošli i mí stěžejní zaměstnanci, což přispělo k pochopení a upřesnění cílů a možností jejich dosažení. Na začátku jsem nevěřil, následovalo rozhodnutí, pak získání důvěry, a nyní jsem si na 200% jist, že to je jedna z nejefektivnějších investic. Myslím, že vše je o lidech, pan Joukl získal mou důvěru, a díky tomu a díky dlouhodobé spolupráci, bylo dle mého názoru možné realizovat / zavést změny a opatření, které prokazatelně vedli k růstu a stabilizaci Naší společnosti. Chtěl bych vyzdvihnout a zároveň poděkovat panu Jouklovi za jeho přístup a komunikační schopnosti.
Libor Jirák, Jikoterm, s.r.o.
Dobrý den pane Rechnovský, chtěl bych Vám touto cestou ještě jednou poděkovat a také se vlastně trošku pochlubit tím, jak se mi díky Vám nyní daří. Když si vzpomenu na naše začátky, kdy jsem se tak trochu bránil :) tomu co jste se mi snažil vštípit, naučit nebo poradit, tak teď musím přiznat, že to vše mělo smysl. Ono se totiž nikomu nechce vybočovat ze zajetých kolejí, když už v nich jede spousty let. Teď s odstupem času vidím co vše dělám jinak, jaké postupy ve firmě máme a plno dalších zdánlivých drobností, které jsou Vašim dílem. Budu Vás tedy moc rád doporučovat každému svému známému či obchodnímu partnerovi. Konkurenci ne :) . Mějte se krásně a ať máte hodně takových spokojených klientů jako jsem teď já.
Daniel Hofmann, Armenit s.r.o.
Jsem majitelem firmy v oboru zahradní a krajinářské architektury. V uplynulém roce firma začala postupně stagnovat, cítil jsem problémy širšího rozsahu, ale nevěděl jsem, jak s nimi pracovat. Po téměř roce neúspěšného hledání řešení jsem dostal kontakt na společnost Perfectia, konkrétně na Tomáše Rajniaka a Petra Joukla. Na schůzkách s mentory nejvíce oceňuji jejich schopnost pojmenovat problémy a ukázat cestu k jejich řešení. Změnil jsem způsob uvažování o vedení firmy a dodalo mi to energii a náboj do další práce. Do procesu mentoringu jsem zapojil i své kolegy, což vedlo k tomu, že jsme na změnách začali pracovat společně. Po třech měsících pociťuju příznivý obrat jak v systému řízení, tak v ekonomické úrovni. Pomoci od mentorů si vážím a mohu je s čistým svědomím doporučit.
Půlroční doprovázení panem Volavkou (Perfectií) pro mě znamenalo veliké uklidnění a silné nadechnutí a inspiraci. Naše firma má skvělé výrobky, které se určitě prosadí. Když ale zornému poli obchodního zástupce chybí pozornost a komunikace není přesná, je to problém. Jsem vděčný za prostor k růstu porozumění, přesnosti a pozornosti, o kterých dnes vím dost a vím kam růst.
Petr Svoboda, DominArt
Spolupráce s Perfectií je velkým přínosem pro naší společnost. Služby jsou na profesionální úrovni. Náš mentor, pan Rajniak, k nám vždy přistupuje s velkým nadhledem, což nám pomáhá podívat se na situaci z jiného úhlu. Člověk se v tom "neplácá" sám. Perfectia mentoring nám pomáhá nastavit jasné strategie a postupy, co dělat v danou chvílí a co můžeme očekávat. Máme se koho zeptat, probrat to s profesionály, jejichž cílem je nás nasměrovat přímo "na branku", a to vše za rozumnou cenu. Perfectia mentoring mohu jenom doporučit.
Marie Sayin Kolčárková, CARLO ROMANI s.r.o.
Dlouho a pečlivě jsem hledal firmu, která dokáže takzvaně nemožné, ale s jakou lehkostí to dělá Perfectia a její tým, je až neuvěřitelné. Jejich zkušenosti mi daly nástroje pro mnohem klidnější a jistější řízení firmy. Vše je snadnější... a má to správný směr! Díky za to, že jste...
Petr Tauchman, RUBIKON stavby s.r.o.
V čem spatřuji největší přínos spolupráce s Perfectií? Řeším hlavně ten problém, který firmu nejvíce brzdí. V momentě, kdy se vyřeší, není třeba postupovat podle nějakého plánu, jako například na celodenním školení, ale je možné se zaměřit na další, třeba i neočekávané problémy. To je pro mě ta hlavní výhoda. Podpora od Perfectie je směřována tam, kde ji naše firma nejvíce potřebuje. To, co od Perfectie potřebuji a následně dostávám, přímo ovlivňuji. Jde o efektivní způsob získávání praxí prověřených informací.
Jaroslav Řešátko, TELINK, spol. s.r.o.
Perfectia workshopy uzavírají jednotlivé klíčové aspekty podnikání do kompaktních a uchopitelných celků. Po absolvování Perfectia workshopu prostě víte, že se v dané problematice orientujete a především víte, jaký je následující krok ve Vašem businessu. A mozaika se Vám postupně skládá ...
Jakub Váňa, Apps2Up
Workshop, který jsem v Perfectii navštívila, mi pomohl se na svou firmu podívat z nadhledu. Líbilo se mi, že byl praktický a nabízený model jsem si mohla hned vyzkoušet na příkladu své firmy. Slogan, který jsem bezprostředně po workshopu dala dohromady, jsem začala okamžitě používat.
Ivana Hlobilová, Latkovepleny.cz
Pokud je člověk příliš ponořen do svých problémů, ztrácí odstup. Perfectia workshop nedává primitivní příkazy typu: Tohle udělej, a budeš úspěšný. Místo toho přináší návody a podněty, ze kterých si každý může vybrat to, co považuje za svou prioritu. Nemá smysl hledat drahá a komplikovaná řešení tam, kde existují jednoduché cesty. Perfectia je tým lidí, kteří své klienty učí podnikatelsky myslet.
Jarka Dlouhá, Květinová galerie
I střední firma, která je úspěšně na trhu 20 let, může z mentoringu čerpat cenné podněty. Osobně jsem si ověřil, že to, co dlouhodobě děláme, lze po konzultaci s mentorem jednoduše a bez velkého úsilí zlepšit. Ve své práci jsem vždy vycházel z dlouhodobých praktických zkušeností. Vím, že většinu procesů máme nastavenu dobře, ale při konzultacích si upřesňuji, co je třeba vylepšit či změnit. Každému doporučuji, aby se na chvíli zastavil a přemýšlel.
Jiří Kubec, Bazenservis s.r.o.
Vždycky jsem si myslela, že schopnost podnikat je vrozený dar. Až díky Perfectii zjišťuji, že podnikání je řemeslo, které lze trénovat a dokonce provozovat zábavným způsobem. Protože má profese je tvůrčí, mám tendenci vnímat věci jen z uměleckého hlediska. Perfectia mi pomáhá nelétat v oblacích, ale být v realitě a stát pevně na zemi.
Dagmar Satinová, Dagmar Satin Design
Služby, které Perfectia nabízí, jsou pro nás takřka nepostradatelné. Přestože se naši lidé rekrutují převážně z uměleckých kruhů, uvědomujeme si, že pro rozkvět naší firmy nestačí pouze umělecké vzdělání a cítění... Po četných zkušenostech s různými firmami v této oblasti můžeme s čistým svědomím doporučit pouze Perfectii.
Jakub Šimůnek, Par Avion s.r.o.
MVP agency pořádá akce už více než patnáct let. Po takové době se nahromadí spousta rutiny a je těžké dát firmě nový směr. Perfectia nám pomáhá dívat se na naše podnikání zvenčí a rozlišovat důležité od nedůležitého.
Vít Rozehnal, MVP Agency s.r.o.
Pro byznys je strašně důležité nezůstávat na místě. Proto jsem zvolil Perfectia workshop, abych měl příležitost ve firmě přemýšlet zase o něčem novém. Workshop není komplexní řešení, ale když si chcete urovnávat postupně jednotlivé bloky v podnikání, chcete to dělat vlastním tempem a přicházet si na věci z velké části sami, je to neuvěřitelně funkční nástroj. A navíc za cenu, která je naprosto skvělá.
Tomáš Bučina, Provocado s.r.o.
Jsou činnosti, které člověk v souvislosti se svým podnikáním chápe jako zcela samozřejmé. Perfectia však odkrývá zcela jednoduchým způsobem bílá místa na poli podnikání, a tím umožňuje rychleji a efektivněji rozvíjet jakýkoliv podnikatelský záměr. Výrazně se zkracuje doba mezi testováním trhu a realizací záměru. Podnikání se stává hrou, ve které hraji jako majitel hlavní roli. Hledal jsem složitost ve snaze dosáhnout nejlepších výsledků ve svém podnikání a jednoduché principy Perfectia tuto složitost zcela pohltily. Děkuji za seznámení se s jednoduchostí, ve které je krása.
Josef Polách, Yamuna Cosmetic s.r.o.
Perfectia mi ukázala alarmující nedostatky ve způsobu, jakým jsem nahlížel na svoje podnikání. Jednoduchou a nenásilnou formou jsem pochopil, jak mohu zefektivnit svoji práci a předhonit konkurenci. Vřele doporučuji!
Simon Anfilov, Dobré logo
Perfectia je pro mě cestou jak pozvednout moji firmu o další kroky směrem vzhůru. Pomáhá mi jak v přerodu na vyšší stupeň řízení a plánování, tak i v otázkách další obchodní politiky naší kanceláře. Konzultace a doporučení, které od Perfectia čerpám, jsou pro mě náhražkou kurzů z managementu, řízení a marketingu, které se bohužel na právnické fakultě nevyučují. Na rozdíl od anonymního kurzu či školení mi však Perfectia dává rady a informace efektivně cílené na situace, jimiž moje firma prochází.
Perfectia mentoring mě motivoval znovu řešit věci, které jsem dlouho odkládal pro jejich obtížnost nebo složitost. Nový pohled na problém mi oživil obrysy mých dosavadních zkušeností a rozšířil je o znalosti mentora. Věci nejsou neřešitelné, je pouze třeba vědět, jak na to.
Svatopluk Fröhlich, Scom s.r.o.
Největší předností Perfectia mentoringu je utřídění myšlenek a stanovování priorit. Důležité pro mě je pokoušet se přemýšlet po "malých krocích".
Michal David, Adera s.r.o.
Perfectia mentoring mi umožňuje konzultovat rozvoj společnosti s člověkem, který má ten komfort se na procesy a rozvoj firmy podívat nezaujatě, zvenčí. Zejména pravidelnost schůzek potom zaručuje postup směrem k předem definovaným cílům.
Perfectia mentoring mi pomáhá uvědomit si, co je potřeba zlepšit, kudy se vydat dál ke zlepšení výsledků podnikání. Některé kroky intuitivně cítím, ale při osobní konzultaci se mi vyjasňují a upřesňují. To považuji za největší přínos.
Michal Křeček, Křeček a Plundra s.r.o.
Perfectia mentoring je nepostradatelný nástroj nejen pro ekonomické řízení firmy, ale pro podnikání jako celek.
Jolana Cibulková, Onion CZ s.r.o.
Perfectia mi dala nový pohled na naše podnikání a otevřela mi dveře k dalším příležitostem. I když jste malý podnik a prožíváte krizi, investujte peníze do poradenství. Zbaví to vaše myšlení nánosů domněnek a strachu. Služby Perfectia mohu skutečně vřele doporučit. Poskytují neotřelé nápady a podněty, které jinde na trhu nenajdete.
Pavel Vichtera, CZI s.r.o.