Vaše procesy nejsou v pořádku, když:

  • Děláte stejnou věc pokaždé jinak
  • Konkurence dokáže totéž rychleji a levněji
  • Nevyužíváte moderních technologií pro úsporu času a peněz
  • Nemáte jasné metriky pro řízení kvality a efektivity

Procesy a způsob jejich provádění rozhodují o tom, jestli bude vaše firma žít nebo zanikne. Proces je totiž vše, co se ve vaší firmě děje. Mohou to být procesy jednorázové, tvůrčí nebo procesy naprosto rutinní. Můžete také rozlišovat hlavní procesy, které zahrnují to, čím se vaše firma živí, a pomocné procesy, které musejí být vykonány k obsluze hlavních procesů. Můžete rozlišovat procesy výrobní, obchodní, administrativní anebo si zvolit jiné hledisko.

Právě efektivita, kvalita a konzistence (tedy to, zda se proces děje pokaždé stejně) určují hladkost chodu firmy. Správně fungující procesy šetří čas, peníze, ale také zvyšují marže, zlepšují práci se zákazníky a zásadně přispívají k jejich udržení.

Každý proces něco stojí

Každý proces zabírá určité zdroje po určitý čas. Tím je dána jeho cena. V praxi může být obtížné si to uvědomit, ale každá činnost, kterou obsahuje daný proces, musí někdo vykonat. Dokonce i automatické procesy, které vykonává stroj (např. automatická fakturace) něco stojí. Řešení musel někdo vymyslet, zavést, někdo nad ním vykonává dohled, je třeba započíst odpisy počítače a spotřebovanou energii atd.

Nemusíte jít tak hluboko, ale je dobré podívat se, které procesy jsou žrouty peněz a které jsou efektivní. Mnohdy to znamená nepříjemné překvapení.

Optimalizace procesů

Nejdražší procesy jsou jednorázové a tvůrčí procesy. Každý proces musel ve firmě někdo nejdříve vymyslet, někdo musel říct: „Takhle to budeme dělat.“ Nebo, a to bývá též velmi časté, se to prostě takhle dělat začalo a další zaměstnanci to převzali bez přemýšlení, jestli je to tak správně. Drtivou většinu procesů ve firmě lze optimalizovat. Lze dokonce optimalizovat i tvůrčí procesy – jinak by nemohly existovat velké právní kanceláře nebo reklamní agentury, například.

Aby mohl být proces optimalizován, musí být popsán a musejí být stanoveny jeho standardy. Business mentoring Vám pomůže odpovědět na dvě základní otázky: Zda děláte skutečně tu správnou věc a zda ji děláte správně.

Více o firemních procesech a nejen o nich si můžete přečíst na našem blogu.