Firma má obtíže s lidskými zdroji, když:

  • Vám odcházejí dobří lidé
  • Jste životně závislí na jednom či dvou zaměstnancích
  • Vaši lidé stagnují
  • Nemáte ve firmě ty správné lidi

Malé a střední firmy mají často problém najít ty správné zaměstnance. Řízení lidských zdrojů je nekonzistentní, podnikatel nemá vhodnou kvalifikaci a nedokáže se vždy obklopit těmi správnými lidmi. Svůj tým si vybírá často intuitivně. Výsledkem je vysoká a zbytečná fluktuace, obtížné předávání a delegování pracovních úkolů a kompetencí a snížená produktivita firmy.

Malá firma, kde pracuje několik nebo několik desítek lidí, musí být dostatečně stmelená i po lidské stránce. Nevhodný člověk na klíčovém místě (nemusí jít o manažera, stačí třeba asistentka) dokáže firmu zcela rozhodit.

Motivace, zapojení a produktivita

Nejhorším stavem je smíření se s tím, že nemáte ty správné lidi, ale víc si dovolit nemůžete. Rezignace na personální politiku, vzdání se přirozené touhy, aby každý zaměstnanec byl skutečným přínosem, je první krok na cestě ke stagnaci. Přemýšlejte, za jakých podmínek by si vaše firma mohla dovolit mít a platit ty správné lidi. Co pro to musíte udělat Vy a co oni? Jaké výsledky od nich očekáváte?

Získáním správného člověka však práce teprve začíná. Je potřeba nastavit systém tak, aby obě strany měly ze spolupráce dobrý pocit. Musíte svého správného člověka motivovat k tomu, aby jej práce bavila, aby se v ní našel a byl ochoten se v ní angažovat. Angažovaní, zapojení lidé jsou to, co chcete. V kombinaci s jejich kvalifikací je to předpoklad vysoké produktivity, o kterou usilujete. Business mentoring Perfectia Vám pomůže toho dosáhnout.

Komunikace podnikatelem a zaměstnancem

Rychle rostoucí firma klade velké manažerské nároky na management, majitele a další klíčové osoby. Nezřídka se stává, že zaměstnanci zjistí, jak na podnikatele zatlačit a vymoci si tak jisté výhody nebo úlevy. Může to být případ všech zaměstnanců nebo jen některých z nich. V každém případě je to jev, který musí být vykořeněn. Základní pravidlo spočívá v přechodu na manažerský způsob řízení firmy.

Manažer je ten, kdo firmu řídí – nikoliv direktivně, ale na základě daných pravidel, postupů a systému. Proto je třeba i ve vztahu k zaměstnancům trvat na dodržování pravidel. Dbát na to, aby pravidla a postupy nezůstávaly jen zapsané na papíře, ale aby skutečně pomáhaly k efektivitě a bezchybnosti chodu firmy. Je třeba umět říci: Ačkoli bych ti rád vyhověl, musím dodržovat určitý systém. Proto to, co chceš, nemohu udělat. Ale ukážu ti cestu, jak se k tomu dobrat.

Více o lidech ve firmě a nejen o nich si můžete přečíst na našem blogu.