Potíže v oblasti financí poznáte, když:

  • Máte hodně pohledávek
  • Nevíte, jaké má vaše firma výsledky
  • Nejste schopni profinancovat velkou zakázku
  • Nevíte které produkty, zákazníci nebo zaměstnanci tvoří zisk a které generují ztrátu

Podnikatelé překvapivě vnímají firemní finance velmi neúplně a omezují finance především na cash-flow. Cash-flow je pro malou firmu bezesporu klíčový ukazatel: stačí znát stav účtu, závazky a pohledávky a rychlý finanční pohled je hotový.

Pro mikrofirmu to stačí, ale pokud chcete růst a udělat z vašeho podnikání stroj na peníze, musíte mít daleko lepší přehled o tom, kde vaše firma vytváří hodnotu a kde naopak hodnoty ztrácí. Proto je potřeba se zabývat kontrolingem, tj. systémem pro finanční řízení firmy. Potřebujete znát, která zakázka (a proč) je zisková a která ne, které činnosti by bylo lepší omezit a které podpořit, kteří zaměstnanci přinášejí vaší firmě nejvyšší hodnotu a kteří se vezou.

Jak finančně řídit firmu

Není to tak složité, jak se na první pohled jeví. A stačí postupovat pomalu po drobných vylepšeních. Princip řešení spočívá v důsledném využití ekonomických dat a jejich propojení s obchodním systémem firmy. Nejprve je třeba definovat, co chcete sledovat, pak odkud příslušná data vzít a poté nastavit procesy. Ty umožní, aby data vznikala automaticky při běžné práci firmy.

Podložit svá rozhodnutí skutečnými ekonomickými údaji znamená rozhodovat se rychleji, snadněji a lépe než vaši konkurenti…

V dalších etapách rozvoje firmy možná nebudete chtít rozhodovat o každé koruně, která firmou proteče. Budete chtít dát lidem rozpočty nebo pravidla pro čerpání prostředků na různé projekty a aktivity. Budete chtít, aby vaše výdaje odpovídaly příjmům a byly podle nich regulovány. Budete chtít plánovat obrat na základě údajů z obchodních systémů apod. Nemusíte všechno zavádět hned. Ale měli byste vědět, jaké máte možnosti.

Když přijdou problémy s penězi

Drtivá většina finančních problémů vzniká všude jinde, jen ne v oblasti financí. Problémů skutečně finanční povahy je u malých firem překvapivě málo. Může jít o problém profinancování zakázky nebo celkovou podkapitalizaci firmy. Ale většina problémů s financemi pramení jinde.

Finance jsou indikátorem potíží, ne jejich příčinou…

Může za tím být nízká produktivita lidí, špatné procesy, nevhodný obchodní či ekonomický model, nízká poptávka trhu, nízká dosahovaná marže a tak dále. Všechny tyto problémy se po čase projeví v oblasti financí a tam začnou být viditelné. Ale bez odstranění příčiny se bude problém jen přesouvat do budoucnosti a zvětšovat.

Business mentoring Perfectia se zaměřuje na objevení skutečných příčin finančních problémů a jejich odstraňování. Více o firemních financích a nejen o nich si můžete přečíst na našem blogu.