Motto:  „Každá firma je jedinečná, všechny však fungují na stejných principech.“

Každá firma je naprostý unikát. Firmy se od sebe liší svým oborem, velikostí, regionem, právní formou, způsobem práce a lidmi, kteří v nich pracují. Každá firma je jedinečná jako otisk prstu. Co je však pro firmy společné? Například všechny potřebují zákazníky a hotovost. Všechny zaměstnávají nějaké lidi a všechny poskytují nějaký výrobek nebo službu. Všechny se pohybují na trhu společně s jinými firmami a všechny mají konkurenci. Přemýšlejte, kolik takových společných prvků ještě najdete.

Co představuje pět pilířů rozvoje firmy

V každé firmě existuje pět hlavních oblastí, kterým musí podnikatel věnovat náležitou pozornost, pokud chce, aby se firma rozvíjela. Tyto oblasti tvoří pilíře vašeho podnikání. Jsou to Strategie, Finance, Procesy, Prodej a Lidé. Na těchto pěti pilířích jsme vystavěli ucelenou metodu rozvoje malých a středních firem formou Perfectia mentoringu.

Pět pilířů nestojí odděleně, ale jsou organicky propojeny mezi sebou. Dílčí problém často zasahuje do více pilířů. V rámci pilířů jsme navíc definovali priority rozvoje, kterými by se měl podnikatel zabývat.

Pět pilířů rozvoje firmy v rovnováze

Nejdůležitější je, aby pilíře firmy byly v rovnováze. Nedostatečně rozvinutý pilíř působí jako brzda rozvoje, narušený pilíř může strhnout celou stavbu. Pokud má firma nepořádek ve financích, nebude se rozvíjet a pokud má problémy s hotovostí, může zkrachovat. Firma, z níž odcházejí špičkoví zaměstnanci a na jejich místa nastupují průměrní, slabě motivovaní jedinci, bude určitě stagnovat. A pokud firma nemá jasno v tom, proč existuje a kam míří, bude velmi obtížné vnést do ní nějakou dynamiku.

Péče o pilíře rozvoje firmy – business mentoring

Pro každou prioritu v každém z pěti pilířů podnikání máme zpracovány mentoringové programy, které neustále rozvíjíme a zdokonalujeme. Mentoringový program obsahuje strukturu problémů, typová řešení, postupy, nejdůležitější informace, které byste měli znát a souvislosti, jež je třeba respektovat.