Můžete vše dělat sami, ale ti nejzkušenější podnikatelé mají svého rádce, průvodce, mentora. Díky němu získávají nadhled, pohled třetí strany a nezanedbatelné zkušenosti. Vaším mentorem může být například jiný zkušený podnikatel. Má to jeden háček. Těžko bude zaručeno, že se vám bude moci věnovat zrovna tehdy a tak, jak byste Vy potřebovali. Navíc i on je omezen svými osobními zkušenostmi z jedné firmy. Ale určitě je to výborný nápad, a pokud máte tuto možnost, rozhodně jí využijte.

Někteří podnikatelé mají rovněž osobního mentora – kouče. Ten pomáhá podnikateli v jeho osobním rozvoji, který je pro rozvoj podnikání velice důležitý. Osobní kouč mu ale těžko pomůže řešit technické otázky rozvoje firmy.

Předmětem Perfectia mentoringu není podnikatel, ale jeho firma. Zajímá nás, jak předat podnikateli ověřená pravidla a postupy pro úspěšné podnikání a jak je zavést. Udělali jsme z business mentoringu službu, kterou si může dovolit drtivá většina podnikatelů. Dali jsme mu strukturu, pravidla a řád, a denně pracujeme na tom, aby byl co nejefektivnější.

Jak mentor vede podnikatele?

Převést principy úspěšného podnikání do denní praxe není snadné. Proto máme čtyři základní principy práce mentora, díky nimž můžeme garantovat, že vše půjde hladce a rychle k cíli.

  • Důraz na podstatné. Snažíme se, aby podnikatel pracoval na tom nejpodstatnějším pro rozvoj své firmy, protože víme, že není v lidských silách řešit všechny věci najednou. Jak si ale vybrat to podstatné? Čtěte více…
  • Rozhoduje provedení. Klademe důraz na provedení, neboť i slabší nápad se dá povýšit na obchodní úspěch, je-li perfektně realizován. Jak zajistit, aby realizace vašich nápadů byla dokonalá? Čtěte více…
  • Malá trvalá změna. Vedeme klienty k postupnému rozvoji jejich firem, po malých krůčcích s trvalým efektem. Jen tak je možno zaručit vývoj firmy správným směrem bez destabilizace firmy. Čtěte více…
  • Hotová řešení. Neustále vytváříme katalog úspěšných a ověřených řešení, která jsou našim klientům k dispozici. Ušetříte čas a energii, nebudete ztrácet peníze ve slepých uličkách. Čtěte více…

Přijďte to zažít!

Business mentoring se nepodobá ničemu, co ze své podnikatelské praxe znáte. Mentor je hlas třetí strany, zdroj odborných znalostí, partner pro vaše rozhodování. Práci s mentorem je třeba zažít, abyste ji mohli plně ocenit. Pojďte se s námi nezávazně setkat…