Aby vaše firma byla každým dnem lepší a lepší, je potřeba vnést do ní vnitřní dynamiku. Nestačí zavést jednotlivou změnu. Je potřeba změnit nazírání na práci podnikatele, přestat pracovat VE firmě a začít pracovat NA firmě.

Vnést do firmy dynamiku a zavést procesy trvalého zlepšování nezvládne podnikatel sám. To by se brzo vyčerpal a vyhořel. Musí zapojit své zaměstnance, dodavatele i zákazníky. Je potřeba využít tvůrčí potenciál lidí ve firmě a kolem ní a zavést nástroje, s jejichž pomocí každý z nich může přispět ke společnému cíli.

Firma, která je v pohybu, která se jen nereprodukuje z měsíce na měsíc, získává každý den lepší a efektivnější procesy, lepší zákaznický servis a vyšší kvalitu výrobků a služeb. V důsledku toho vyšší podíl na trhu, vyšší obrat i zisk.

Abyste svou firmu rozpohybovali, je především potřeba stanovit jasný směr a atraktivní vizi. Druhým předpokladem je firemní kultura založená na změně, kdy není nic dáno napořád, ale kdy každý pracovník přispívá ke každodennímu vývoji firmy tím, že zlepšuje procesy, které tvoří jeho pracovní náplň.

Důležité je uvědomit si, že vše, co člověk vymyslel, se dá zlepšit. Pokud je pro to odvaha, chuť a víte, kde začít. Business mentoring Perfectia je silný nástroj k dosažení tohoto stavu.