Business mentoring Perfectia stojí na vlastní jedinečné metodě, která umožňuje malým a středním firmám dosahovat skvělých výsledků. Při jejím rozvoji jsme vycházeli z důsledného promítání toho, co činí úspěšné firmy úspěšnými, do denního života podnikatele. Unikátní metoda Perfectia se opírá o tři základní principy, kterými jsou:

  • Strukturování problémů firmy
  • Efektivní řešení
  • Nastartování a udržení dynamiky růstu

Strukturování problémů firmy

Nejhůře se řeší problémy, o jejichž struktuře nemáme ponětí. Nevíme, kde začít, co vede k čemu, nemáme žádnou mapu, které se můžeme chytit. A takových problémů je při rozvoji a řízení firmy celá řada. Proto nejprve musíme problém správně uchopit a teprve potom jej můžeme řešit.

Ale každá firma, bez ohledu na obor či velikost, stojí na pěti pilířích, kterými jsou Strategie, Finance, Procesy, Prodej a Lidé. Uvědomit si, kde jsou slabá místa firmy, do kterých částí napřít energii pro nejrychlejší výsledek a kde naopak pracovat dlouhodobě, znamená pochopit podstatu problémů své firmy a podnikat s větší lehkostí.

V rámci těchto pěti pilířů rozvoje firmy jsme definovali třicet pět prioritních oblastí, které by měla mít firma správně nastavené, aby se mohla efektivně a dynamicky rozvíjet.

Systematickým rozvojem všech pěti pilířů se vaše firma bude vyvíjet dynamicky a přesto kontrolovaně. Odstraníte brzdy rozvoje a skryté vady vašeho podnikání. Získáte odvahu řešit dlouhodobě odkládané problémy a začnete budovat trvalou hodnotu vaší firmy. Více o pěti pilířích…

Aplikace efektivních řešení

Malé a střední firmy mají omezené personální i finanční zdroje a jejich manažeři (což je často jen jeden člověk) si nemohou dovolit ztrácet čas. Proto je nutné, aby každé řešení, které se rozhodneme zavést, bylo co nejvíce jednoduché, rychle realizovatelné, a aby jeho výsledky byly vidět okamžitě.

Přitom se držíme několika zásad. První z nich je zásada soustředit se na to nejpodstatnější, co rozvoj firmy brzdí. Nemůžete dělat všechno, proto musíme rozhodnout, co je nejdůležitější. Proto klademe takový důraz na podstatné.

Druhou zásadou je, že o úspěchu nerozhodují nápady, ale jejich provedení. I obyčejný nápad se dá realizovat skvěle. J. P. Morgan kdysi prohlásil, že pro dosažení úspěchu nemáte dělat dokonalé věci, ale dělat obyčejné věci dokonale. Jsme vášnivými zastánci toho, že o úspěchu vaší firmy rozhoduje provedení.

Naší třetí zásadou je, že nemá smysl vynalézat kolo. Řešení jsou všude kolem nás, stačí vybrat to správné a vhodně jej zavést. Získáte malý náskok před konkurencí a ušetříte spoustu času. Ať se jedná o obchodní model, operační postupy či práci s lidmi, vždycky se nejprve snažíme řešit problémy pomocí  hotových řešení. To neznamená prázdné poučky, ale katalog nápadů připravených k okamžité realizaci.

Dynamika růstu

Svět kolem nás se mění velmi rychle a vyhrávají ti rychlejší. Pokud máte na trhu dlouhodobě uspět, musíte mít způsob, jak se neustále rozvíjet. Nejde o to, provést rychle pár změn, ale vnést do firmy trvalou dynamiku a neustálé zlepšování. Jen to je klíčem k dlouhodobě silné pozici. Na trhu nejste sami. Vaši konkurenti se vyvíjejí, zákazníci zvyšují svá očekávání.

Tím pravým receptem na to, jak firmu rozpohybovat, je firemní kultura založená na změně, na stálém vylepšování vlastního podnikání. Krátký cyklus zlepšování vaší firmy, kdy každý den nebo týden uděláte drobnou změnu, která vás posune dále, vám umožní rychle se rozvíjet a navíc se budete svým podnikáním báječně bavit. Zjistěte více, jak vašemu podnikání může prospět zavádění malých trvalých změn.

Nikdo nemá rád rutinní, ubíjející dřinu. Aby pro vás bylo podnikání nejen výdělečné, ale také podnětné a obohacující, je potřeba angažovat ostatní a spojit je na cestě ke společnému cíli. Je čas přestat pracovat VE firmě a začít pracovat NA firmě. Přečtěte si o tom, jak rozhýbat stojaté vody a stát se znovu firmou v pohybu.

S mentorem na to nejste sami

Je nám jasné, stejně jako vám, že podnikání je velmi náročná činnost. Zahrnuje nekonečnou odpovědnost, extrémně široké spektrum požadavků, vysoké osobnostní nároky. Nemůžete vědět všechno. Perfectia mentor je stálý partner pro vaše podnikání, se kterým je možné konzultovat zvolenou strategii, dílčí kroky k její realizaci a čerpat z jeho znalostí a zkušeností.

Naši mentoři se potkávají se spoustou podnikatelů z různých oborů a jsou vám tak schopni dát podněty k řešením situací, kterým čelíte. A nejen to. Řeknou vám, kdy zvolené řešení fungovalo dobře a kdy méně. Protože se díváme na firmu jako na jeden funkční celek, aniž bychom upřednostňovali jednu její část, jsme schopni vidět souvislosti a vzájemné propojení mezi jednotlivými oblastmi firmy. Přečtěte si více o roli mentora…