Štěpán Klein

Pracovní profil

Zakladatel a CEO Perfectia s více než dvaceti lety praxe manažera a konzultanta.

Kontakt pro virtuální schůzky: http://www.virpr.cz/room/238

Je nevyčerpatelnou studnicí nápadů. Jde cílevědomě za svými ideály a svou energií snadno nadchne všechny kolem sebe. Při práci s ním zjistíte, že nelze nepodlehnout jeho nadšení. Zastává názor, že podnikání má být především tvůrčí činností, která přináší člověku uspokojení.

Jako duchovní otec metody Perfectia se zabývá faktory, které způsobují, že podnikatelé nedosahují svého potenciálu. Své poznatky shrnuje v knize Produktivní podnikatel.

I prosperující a zavedené společnosti zažívají díky metodě Perfectia zvýšení dynamiky a produktivity, rychlejší rozvoj a růst.

Vášnivý čtenář a milovník novodobé historie. Otec dvou dětí. Ve volném čase se věnuje indoor veslování. Hovoří anglicky, rusky, španělsky, francouzsky a polsky.

V posledních letech se intenzivně věnuje osobnímu rozvoji a nepřestávají jej fascinovat schopnosti, které každý člověk má.

Říká: „Život nám vždy poskytuje vodítka k tomu, abychom jednali správně. Zbývá ale odpovědět na tři otázky: zda tato vodítka vidíme nebo je ignorujeme, zda je dokážeme pochopit nebo nás jejich smysl míjí, a zda jsme schopni podle nich jednat, nebo zvítězí náš strach či ego.“


Skvěle vedené setkání, které mne osvěžilo nevšední diskusí o klíčových
věcech v podnikání. Pohled na úplně odlišný typ businessu a možnost
kreativně vstupovat do světa podnikání jiných mi přinesl i jiný pohled na
otázky, které sám řeším.

Ing. Antonín Mrkva, ORBIT s.r.o.


I střední firma, která je úspěšně na trhu 20 let, může z mentoringu čerpat cenné podněty.
Osobně jsem si ověřil, že to, co dlouhodobě děláme, lze po konzultaci s mentorem jednoduše a bez velkého úsilí zlepšit.
Ve své práci jsem vždy vycházel z dlouhodobých praktických zkušeností. Vím, že většinu procesů máme nastavenu dobře, ale při konzultacích si upřesňuji, co je třeba vylepšit či změnit.
Každému doporučuji, aby se na chvíli zastavil a přemýšlel.

Jiří Kubec, Bazenservis s.r.o.


Služby, které Perfectia nabízí, jsou pro nás takřka nepostradatelné. Přestože se naši lidé rekrutují převážně z uměleckých kruhů, uvědomujeme si, že pro rozkvět naší firmy nestačí pouze umělecké vzdělání a cítění…
Po četných zkušenostech s různými firmami v této oblasti můžeme s čistým svědomím doporučit pouze Perfectii.

Jakub Šimůnek, Par Avion s.r.o.


Perfectia mentoring mě motivoval znovu řešit věci, které jsem dlouho odkládal pro jejich obtížnost nebo složitost. Nový pohled na problém mi oživil obrysy mých dosavadních zkušeností a rozšířil je o znalosti mentora.
Věci nejsou neřešitelné, je pouze třeba vědět, jak na to.

Svatopluk Fröhlich, Scom s.r.o.


Největší předností Perfectia mentoringu je utřídění myšlenek a stanovování priorit. Důležité pro mě je pokoušet se přemýšlet po „malých krocích“.

Michal David, Adera s.r.o.


Perfectia mentoring mi umožňuje konzultovat rozvoj společnosti s člověkem, který má ten komfort se na procesy a rozvoj firmy podívat nezaujatě, zvenčí. Zejména pravidelnost schůzek potom zaručuje postup směrem k předem definovaným cílům.

Vyberte si termín a místo konání akce

Datum Čas Akce Místo
Bohužel, v tuto chvíli nejsou dostupné žádné termíny.