Začali jste podnikat, protože jste znali věci, které většina ostatních neví. Možná jste předtím ve stejném oboru pracovali pro někoho jiného. Možná jste se pustili do podnikání v oblasti, kterou jste dosud měli jako koníčka. Tak nebo tak, stali jste se v tom dost dobří na to, aby za to někdo jiný chtěl platit.

Takže podnikáte. A pokud nejste úplně bez soudnosti, máte tendenci o sobě pochybovat a srovnávat se s jinými ve vašem oboru. Vaši klienti sice pracují s vámi, ale vy se necítíte tak dobří jako ta paní, která je známá na internetu, a která byla včera v televizi. Proč tedy nepracují s ní?

Vaši klienti si k vám chodí pro odpovědi. A váš názor berou jako svatou pravdu. A vy si děláte starosti – co když nemám pravdu? co když to nebude fungovat? Začnete si krýt záda a říkat věci jako: „Jeden způsob, jakým to udělat by byl…“ nebo „Mohli byste zkusit…“ Ale klienti nechtějí nic „zkoušet“. Chtějí jasnou odpověď od odborníka. A tím odborníkem jste vy.

Je čas zapracovat na svém sebevědomí.

Vy jste odborníkem

Samozřejmě, že jsou na světě lidé, kteří o vašem oboru vědí více, než vy. To je dobře. Můžete se od nich učit. Ale ze všech lidí, se kterými bude váš klient dnes mluvit, neví nikdo víc o vašem oboru než vy. Možná je váš klient mnohem zkušenější podnikatel než vy, ale kolik času tráví přemýšlením v oblasti vaší expertízy? I kdyby to byla hodina denně (což je nereálné), trvalo by jim deset let, než by dohnali množství času, které jste do získávání informací ze svého oboru vynaložili jen za minulý rok! Víte toho mnohem víc než oni a musíte se podle toho chovat.

Přicházejte sebejistí

Vejděte do dveří s přesvědčením, že jim můžete pomoct. Není pochyb o tom, že můžete pro svého klienta udělat hodně. Klienti s velkými problémy nepotřebují odbornost, potřebují základy. Klienti, kterým se daří dobře, potřebují jen další malé zlepšení. To můžete udělat pro každého z vašich klientů! Vzpomeňte si na klienty, kteří se řídili vaší radou a dnes se jim daří lépe.

Používejte správná slova

Někdy si podkopete pozici už na začátku. Když se necítíte sebejistí, vaše řeč dává najevo nejistotu. To nechcete dovolit. Nechcete připustit, aby se po vás váš klient vozil. Ujistěte se, že vaše řeč ukazuje, že jste expert ve svém oboru.

  • Místo „Mohli bychom zkusit…“ říkejte „Doporučuji…“

  • Místo „Občas klientům navrhuji…“ říkejte „Z mých zkušeností vyplývá…“

  • Místo „Řeknu vám pár možností…“ říkejte „Je několik způsobů, kterými bychom na to mohli jít, ale mé doporučení je…“

Neskrývejte se před pravdou

Ne všechny vaše rady budou fungovat. Když výsledek není takový, jaký jste vy a váš klient čekali, nečekejte až s tím přijde klient sám. Převezměte iniciativu. Zavolejte klientovi a řekněte mu o výsledcích. Ale nevolejte předtím, než si promyslíte, co se nepovedlo a jak to napravit. Vaše řeč bude asi takováto: tohle jsme zkusili a takový je výsledek. Myslím si, že problém je tady a napravíme jej takto. Experti přece přebírají odpovědnost za výsledky.

Neopomíjejte své zásluhy

Pokud vás klient bude vinit za slabé výsledky (což nepochybně bude), potom by měl také uznávat, když nese vaše spolupráce dobré výsledky. Existují klienti, kteří budou dobré výsledky přehlížet a budou chtít hned pracovat na další výzvě. Titíž klienti se budou ptát: „Co jste pro mě v poslední době udělali?“, když věci nepůjdou tak dobře. Podobné situace vám mohou narušovat sebevědomí. Nestyďte se, neschovávejte se. Zastavte je a ohlédněte se společně za výsledky, které vaše spolupráce přinesla. Nechte si od nich uznat, že něco dopadlo skvěle a že vaše rady byly dobré.

Usilovně pracujete na tom, abyste byli co nejlepší. Nemusíte být světovým expertem číslo jedna na to, abyste byli expertem číslo jedna ve světě svých klientů. Každým dnem jste chytřejší, lepší a zkušenější. Připomeňte si to, až půjdete na svou příští schůzku s klientem.