Pokud jste dosáhli jste maxima svého výkonu a dochází vám, že budete potřebovat pomoc zvenčí, možná je čas, abyste svou práci posunuli na vyšší úroveň. Na druhou stranu možná váháte. Nejste si jistí, jak budete ještě ke všemu dalšímu zvládat manažerské povinnosti. Je to oprávněná obava. Bez správně nastavených procesů a dobře zvládnuté komunikace se může stát, že vám ostatní lidé práci naopak zkomplikují. Ale bez delegování nemůže žádná firma růst a vytvářet svou vnitřní hodnotu. Proto je klíčové proces delegování zvládnout. Ale pozor: delegování v malé firmě funguje trochu jinak než v zaběhnutém korporátním kolosu.

Rozepište konkrétní úkoly než někoho přijmete

Předtím, než přijmete nového člověka, si co nejpřesněji určete, co by pro vás měl dělat. Říct si „měl by pomáhat s administrativou“ nestačí. Mělo by jít o konkrétní činnosti a jejich výstupy, například: „napsat newsletter,“ „zavolat klientům“ nebo „organizovat akce.“ Dále odhadněte, jaký čas každá mu z těchto činností zabere. (Počítejte, že déle než vám, protože vy už jste v nich zběhlí.)

Tím byste měli dojít k odhadu, na kolik hodin týdně pomoc potřebujete, zda na plný úvazek, částečný úvazek či jen příležitostně (například kolem svátků nebo při velkých konferencích) a uděláte si představu o tom, jaké by měl mít hledaný člověk dovednosti a časové možnosti. Také budete mít něco, s čím můžete porovnat jeho výkon.

První týdny: Jako být učitelem

Pokud jste našli někoho chytrého a nadšeného učit se novým věcem, můžete počítat s tím, že časem bude schopen dělat věci samostatně. Ale ze začátku budete muset zpomalit a vysvětlit mu každý krok. Nedomnívejte se, že něco vám dobře známé musí znát i on. Ukazujte mu, jak je to správně, čeho se vyvarovat a kontrolujte jeho práci už v počáteční fázi.

Zabráníte tak tomu, aby váš člověk sešel z cesty a dělal práci, kterou budete muset předělávat. Může to být jakkoli důvtipný a motivovaný člověk, ale když si nenajdete čas ukázat mu, jak u vás věci chodí a k čemu co slouží, svážete mu tak ruce. Pamatujte, že delegování vás nezbavuje odpovědnosti.

Nastavte rytmus komunikace

Nebude se vám dobře pracovat, když za vámi bude někdo neustále chodit s dotazy, ale zároveň chcete mít dohled nad delegovanými činnostmi či projekty. S novým člověkem se tedy domluvte, kdy a na jak dlouho se budete potkávat. Správná perioda bude záviset na povaze delegované práce a na typu člověka, který ji přebírá. Někdo bude potřebovat individuální poradu jednou týdně, pro jiného bude lepší se potkávat denně nebo vícekrát za den. Domluvte se také, zda bude lepší komunikovat přes e-mail, chat, telefon anebo se potkávat osobně. Pokud nastavíte rytmus komunikace, můžete pracovat v klidu a nový člověk bude vědět na čem je.

Sledujte postup úkolů

Ve změti všeho, co se za den má udělat, se snadno na některé úkoly zapomene. Abyste si udrželi kontrolu nad úkoly, které předáváte, je dobré vytvořit systém pro jejich sledování. Může to být sdílený dokument, kontrolní seznam nebo software pro řízení projektů. Na podobě tolik nezáleží. Důležité je, že máte oba přehled o tom, co je potřeba udělat a co z toho je už hotovo.

Dávejte podněty včas a často

Dusit v sobě výhrady, dokud nejste připraveni někoho vyrazit, je ztrátou času pro vás oba. A pro vás navíc ztrátou peněz. Svému člověku se věnujte a dávejte mu co nejdříve vědět, co se daří, a v čem se potřebuje zlepšit. Domluvte se na pravidelném hodnocení jeho práce aspoň jednou za měsíc.

Když chcete poukázat na to, co by bylo dobré zlepšit, pohybujte se v hranicích konkrétních a hlavně proveditelných změn. Nepouštějte se do obecných posudků práce a už vůbec se nesnažte někoho „ukáznit“ kritikou jeho charakteru.