Lidé většinou předpokládají, že hodiny strávené v práci jsou indikátorem úsilí, zájmu a dosažených úspěchů. Ve skutečnosti se nejlepší nápady a jejich provedení tvoří náhle. Ty nejlepší nápady nevyžadují zdlouhavý proces a ty nejproduktivnější dny jsou málokdy ty nejdelší. Přesto manažeři stále instinktivně hodnotí zaměstnance s jedním okem na hodinách. Pracovní hodiny jsou pevně stanovené, a morálka upadá, protože selhala podpora hlavního cíle: vytvoření produktivního a kreativního pracoviště. Jaké pracovní podmínky jsou tedy nejlepší pro maximální kreativitu a produktivitu?

Základní důvěra

Není tajemstvím, že spousta času v typické firmě je ztracena. Rádi si utahujeme z byrokracie, protože ji vidíme kolem sebe každý den. Manažeři vytvářejí pravidla a normy ne kvůli výkonnosti, ale často z nedůvěry. Není výjimkou, když zaměstnanci na plný úvazek pracují tři dny v týdnu a ty další dva promarní.

Produktivní, kreativní tým musí být transparentní a mezi jeho členy musí existovat základní důvěra. I přes termíny, rozpočty a nezbytné utajení některých informací musí každý zaměstnanec vědět, že jeho kolegové chtějí pro firmu to nejlepší, zajímá je produkt a chtějí uspět ve své roli. Aby se to stalo, musí mít každý povědomí o společných cílech a společných odměnách.

Důraz na výsledky, ne na hodiny

Důraz na počet hodin a fyzickou přítomnost na úkor činností a výsledků vede ke kultuře nevýkonnosti (a úzkosti). Tlak z nutného sezení u stolu do určité doby vytváří tovární kulturu, která ignoruje několik základních fakt tvorby nápadů a lidské povahy: 1) Když je mozek unavený, nefunguje dobře, 2) Tvorba nápadů se neděje násilím, 3) Když se cítíte nuceni dělat něco nad vaši kapacitu, začnete tuto činnost nesnášet.

Samozřejmě, někdy je nutné se pro uskutečnění nápadů zapotit. Ale čas potřebný k práci na projektu se musí ukázat sám, ne být od počátku daný. Pokud ve vás práce vzbuzuje zájem, uděláte vše potřebné k tomu, abyste ji udělali správně. Váš výkon by tedy měl být měřen podle vaši schopnosti provést práci včas a dobře. Vaše rozhodnutí o tom,kdy a jak ji doděláte by neměly být podstatné.

Respektujte kreativní proces

Nevýkonné hodiny v kanceláři se dají lépe využít mimo kancelář pro stimulaci kreativity. Čas trávený venku na sluníčku nebo v kavárně je pořád produktivní, pokud zvyšuje rychlost tvorby nápadů a poskytuje lepší soustředění nezbytné pro činnosti v práci.

Prostřídání pracovního dne, cvičení, kafe, atd… má svou hodnotu. Manažeři se musí oprostit od konvenčního předpokladu, že produktivita rovná se zadky v židlích.

Zavedením těchto tří hodnot můžou kreativní lidé a firmy změnit způsob, kterým obvykle pracují a vytvořit produktivně kreativní pracoviště. Je pravda, že měření úspěchu podle výsledků a ne podle času může vyžadovat ještě více potu a tvrdé práce. Ale bude to vypadat pokaždé jinak a více si to užijeme.