Procesy ve vaší firmě by neměly být dokonalé. Samozřejmě, je snazší být kreativní v dobře řízené firmě, protože je snazší plnit stanovené úkoly a experimentovat. Skutečně kreativní lidé se nezaleknou omezení vyplývajících z organizace a jejích procesů. Chápou jejich nutnost a vědí, že jim pevná struktura umožňuje dělat bohatší práci a odvážnější kroky.

Významní dramatici si cení toho, že jejich hry musí být včas uvedeny. Malíři si cení vymezení svého prostoru. Michelangelův David je tak úžasným dílem i proto, že se sochař musel přizpůsobit vadě v mramorovém bloku. Omezení často vedou k originálním a neočekávaným řešením, které by v situaci naprosté svobody nikdy nevznikly.

Nabízí se další otázka: Omezuje snaha o dokonalé procesy originalitu a inovaci? Je to možné. Pokud vám jde více o správný postup při papírování, a méně o produkt, kterého se papírování týká, pak tím své kreativní lidi vysajete, protože budou pracovat na špatné věci. Pokud strávíte příliš času hádáním se o provozní procesy, vaši kreativní lidé mohou zapomenout na to, z čeho má vaše firma příjmy. Správná otázka na procesy tedy je:  Stačí to tak?

Jsou firmy, které jsou tak posedlé vnitřními postupy, že úplně zapomenou na zákazníky, trh a nabízenou hodnotu. Dochází k tomu v určité etapě vývoje podnikatele. Jen si to představte. Založíte firmu, protože jste dostali nápad. Vše, co vás zajímá, se odehrává mimo firmu. Ale jak firma roste a stává se složitější, začnou její vnitřní procesy vyžadovat stále více pozornosti. A než se nadějete, vaše zaměření navenek se obrátilo dovnitř. Možná ztratíte spojení s tím, proč jste tu firmu vůbec založili. Možná vás práce přestane bavit. Nebudete první ani poslední.

Ale může nastat i opačný případ. Vaše záliba v chaosu může trvat příliš dlouho. Úsilí, které by se dalo použít pro přemýšlení, spolupráci a postup vpřed, budete vkládat do plnění základních funkcí firmy. Snadné věci budou pro vás obtížné, protože jste se nenaučili je zjednodušovat pomocí procesů a pravidel.

Jak byrokracií přehlcená, tak chaotická firma mají vlastně stejný problém. Je pro ně těžké věci realizovat a dotahovat do konce. Možná vaše procesy nejsou dokonalé. Nevadí, jste malá firma. Stačí, že jsou funkční. Jak poznáte, že jste správně? Když vaše dobře řízená firma neztrácí energii a důraz klade tam, kde na tom záleží jejím zákazníkům a zaměstnancům.