Věci nejdou tak, jak by měly, a potřebujete zásadně změnit pravidla hry. Ale změna může být pro zaměstnance nepříjemná. Budou muset pracovat více nebo jinak, což může znamenat dočasné narušení jejich aktivit. Reorganizace týmů ve firmách, které procházejí krizí, je náročný úkol. Potřebujete vrátit firmu k ziskovosti. Ale nezávisle na tom, jak zoufale firma změnu potřebuje, a jak efektivně ji budete propagovat, se vždy objeví zaměstnanci, kteří jí chtějí odolat.

Těchto pár tipů vám může pomoci překonat nevyhnutelný odpor a úspěšně provést nutné změny.

Identifikujte příznivce změny

To jsou lidé, kteří rozumí nutnosti změny a podporují ji. Abyste identifikovali příznivce změny, sledujte činy, ne slova. Pokud člověk opravdu podporuje novou iniciativu nebo reorganizaci, uvidíte, jak sám zavádí změny a vysvětluje je ostatním.

Využívejte vlivu příznivců

Postavte příznivce změny do vůdčích rolí – nechte je vést školení nebo diskuse o novém procesu. Chytrý vůdce bude spoléhat na příznivce změny při přesvědčování ostatních a bude je povzbuzovat, aby své myšlenky otevřeně šířili mezi svými kolegy. Obzvláště pokud jsou příznivci sami respektovaní pro svůj výkon, může vám jejich vliv pomoci změnu urychlit.

Zjistěte, kdo je nerozhodný

Dále je důležité objevit, kteří členové týmů se změnou váhají, či o ní pochybují. Tito zaměstnanci se proti změně nestaví, ale zároveň se k ní otevřeně nehlásí. Není lehké je objevit, protože s vámi při osobním setkání budou často souhlasit, ale když změna opravdu přijde, nepůjdou s ní. Nerozhodné lidi poznáte podle toho, že vyčkávají, chtějí nejprve důkaz, než začnou měnit svůj způsob práce.

Získejte si nerozhodné lidi

Nerozhodní lidé vyžadují zvláštní pozornost. Pokud je odbudete, mohou se přesunout do kategorie tvrdých odpůrců. Abyste je získali na svou stranu, nechte je na procesu pracovat s příznivci změny. Můžete z nich udělat účastníky týmů, jejichž úkolem je identifikovat a opravit problémy, které objeví. Ale dejte si pozor na to, aby zůstali v menšině.

Odstraňte tvrdé odpůrce

Na rozdíl od příznivců a váhajících tvrdí odpůrci změnu nechtějí. Otevřeně ventilují své námitky a mohou potají sabotovat vaše rozhodnutí. Zvláště problematická je situace, kdy je odpůrcem jeden z nejvýkonnějších členů týmu – někdo, kdo může mít na ostatní znatelný vliv. Pokud máte vysoce výkonného odpůrce, který změnu kritizuje i poté, co jste mu podrobně vysvětlili její důvody a nabídli mu svou podporu, musíte rychle něco udělat. Odpůrce musí jít pryč z týmu – jeho setrvání nestojí za škodu, kterou napáchá na morálce ostatních. Možná to vypadá jako extrémní krok, ale ukážete tím, že jste silný vůdce, který je plně přesvědčen o svém plánu.