Úspěšní lidé o své práci přemýšlejí jinak, než většina lidí. Mají některé společné charakteristiky a přesvědčení. Věří v jiné věci, než ti méně úspěšní. Máte na to stejný názor? Věříte v podobné věci nebo je vaše přesvědčení jiné? Porovnejte se.

Mám vlastní volbu

Kdysi jste museli čekat: abyste byli přijati, povýšeni, vybráni… abyste byli nějak „objeveni.“ Teď už ne. Možnosti každého jsou téměř neomezené. Přes sociální sítě se mohu spojit téměř s každým. Mohu publikovat knihy, šířit vlastní hudbu, vytvářet vlastní produkty, postarat se o financování svého projektu…

Mohu dělat téměř vše, co chci – a nemusím čekat, až někdo objeví můj talent. Jediná věc, která mi stojí v cestě, jsem já sám – a moje ochota zkoušet nové věci.

Úspěch je nevyhnutelný jen ve zpětném pohledu

Když čtete příběhy o úspěšných podnikatelích, je snadné si myslet, že mají něco nehmatatelného – nápady, talent, drive, schopnosti, kreativitu, cokoli – co vy nemáte. Chyba. Úspěch je nevyhnutelný jen při zpětném ohlédnutí. Je snadné se dívat zpět na cestu podnikatele k velkým úspěchům a myslet si, že každá vize byla jasná, každý plán dokonalý, každý krok byl proveden bezchybně a ohromný úspěch byl předem určený.

Nebyl. Úspěch není nikdy jistý. Jen ve zpětném zrcátku se to tak jeví. Pokud jste ochotni tvrdě a chytře pracovat a držet se toho, úplně postačí to, kým jste. Neporovnávejte se s ostatními. Vezměte svůj cíl a měřte se proti tomu cíli. To je jediné porovnání, na kterém záleží.

Nesloužím vlastním zájmům, sloužím ostatním

Nikdo nedosáhne ničeho významného úplně sám. Dobří šéfové poskytují nástroje a školení, aby pomohli zaměstnancům dělat svou práci lépe – a dosáhnout vlastních cílů. Dobří konzultanti dávají potřeby klientů na první místo. Dobré firmy dělají vše proto, aby pomáhaly a sloužily svým zákazníkům.

Z toho vyplyne jejich odměna. Pokud děláte věci jen pro sebe, za čas budete sami. Pokud děláte pro ostatní, nejenže dosáhnete úspěchu, ale také získáte spousty přátel.

Nemusím být první… ale vždy můžu být poslední

Úspěch je často výsledkem vytrvalosti. Když to ostatní vzdají, odejdou, přestanou se snažit, nebo se zpronevěří svým principům a hodnotám, pak ten poslední, který zůstane, je vítěz. Ostatní můžou být chytřejší, mít lepší kontakty, více talentu nebo být lépe financováni. Ale nemůžou zvítězit, pokud nedojdou až na konec.

Někdy dává smysl vzdát se nápadů, projektů, dokonce i firem – ale nikdy nedává smysl vzdát se sám sebe. Vždy můžete být poslední, kdo se vzdá sám sebe.

Každý den udělám jednu věc, kterou by nikdo neudělal

Jen jednu. Stačí něco jednoduchého, malého. Udělejte jednu věc denně, kterou vaši konkurenti nedělají. Po týdnu budete neobvyklí. Po měsíci budete zajímaví. Po roce budete mimořádní.

Nebuduji sítě, vytvářím trvalé vztahy

Hodně se hovoří o networkingu, o budování sítí, které vám pomohou budovat vaše podnikání. Často proces budování sítě začne být důležitý sám o sobě. Začnete počítat své fanoušky, followery, kontakty a „přátele“ Nepotřebujete čísla. Potřebujete skutečné vztahy: lidi, kterým můžete pomoct, kterým můžete věřit, kteří se o vás zajímají.

Zapomeňte na čísla. Spojte se s lidmi, které chcete ve svém životě na dlouho, i když je to jen váš pracovní život. A když to uděláte, zapomeňte na to, co z toho máte, a soustřeďte se na to, co můžete poskytnout. To je jediný způsob, jak vytvořit skutečný vztah.

Vytvořte trvalé vztahy a vytvoříte rozšířenou profesionální rodinu. Budete tam, když vás potřebují… a oni tam budou, když potřebujete vy je.

Strategie je důležitá, ale provedení je všechno

Strategie není produkt. Ve firmách najdete plné šanony strategií, které nebyly nikdy využity nebo dotaženy do konce. Vymyslete nápad. Vytvořte strategii. Vytvořte jednoduchý systém činností. Pak provádějte, adaptujte, dále provádějte a vybudujte solidní činnost na tom, co funguje.

Úspěch není postaven na strategii, ale na provedení. Mimořádně úspěšní lidé se soustředí na mimořádně dobré provedení.

Skutečné vedení se měří v letech, ne v momentech

“Lídři“ nejsou jen lidé, kteří zdvojnásobí cenu akcií za půl roku, nebo lidé, kteří se statečně vydali tam, kam se dosud nikdo nevydal. To jsou sice příklady vedení – ale obvykle toho typu, který je situační a krátkodobý.

Mimořádní lídři dokáží konzistentně inspirovat, motivovat a dát vám ze sebe lepší pocit, než na jaký byste si mysleli, že vůbec máte právo. Jsou to lidi, za kterými půjdete ne proto, že musíte, ale protože chcete.

A půjdete za nimi neustále, protože cítíte, že vám vlastně ani nevelí. Kamkoli směřujete, vždy cítíte, že tam jdete společně. Ale vytvořit takové spojení vyžaduje čas.

Práce je první, odměna přijde později

Slyšeli jste někoho, jak říká „Kdyby mě povýšili, tak bych pracoval víc“? Nebo, „Kdyby zákazník platil víc, tak bych víc udělal“? Nebo, „Kdybych si myslel, že z toho budu mít víc, byl bych ochoten víc obětovat“?

Úspěšné firmy si zaslouží vyšší zisk tím, že nejdříve předávají větší hodnotu. Úspěšní podnikatelé si zaslouží lepší odměny tím, že nejdříve tvrdě pracují, daleko dříve, než je jakákoli potencionální odměna v dohledu.

Spousta lidí čeká kompenzaci předtím, než budou vůbec přemýšlet o tvrdší práci. Mimořádně úspěšní lidé vidí výjimečnou odměnu jako kompenzaci za výjimečný výkon, ne jako její předpoklad.

Dokážu se zapsat do historie – a udělám to

Nemusíte se dostat do panteonu největších podnikatelů. Vaše jméno nemusí zlidovět. Ale podívejte se zpět na uplynulýh deset let. Technologie, odvětví a způsoby obchodu, které byly kdysi bláznivými chimérami, jsou dnes zcela běžné. Můžete být součástí nové vlny – ať už to bude cokoli. Nebo můžete provést malou změnu ve svém odvětví nebo své profesi a být na ni hrdí.

Můžete být v přední linii malé nebo velké změny, i když je to jen vaše komunita nebo tržní nika. Jen musíte být ochotni zkusit něco nového.

To zní dost dobře, ne? Co pro to uděláte tento týden? A co já?