Pokud se vám trvale nedaří dosahovat vašich obchodních cílů a vaše firma nezadržitelně klesá, je čas na krizové řešení. Totéž platí v případě náhlé změny v okolí (katastrofa, změna na trhu, změna legislativy) nebo uvnitř podniku (havárie, odchod klíčových lidí).

Krizová situace ve firmě

Krizová situace firmy bývá charakteristická následujícími rysy:

1. Naléhavost řešení – řešení nelze dále odkládat bez negativního vlivu na situaci firmy.

2. Kruhová závislost problémů – problémy firmy jsou „zacykleny“ – např. nedostatek hotovosti vede k nemožnosti obměňovat zásoby, a to vede k dalšímu poklesu prodeje s vlivem na hotovost.

3. Ve firmě dochází k rozložení řídících vazeb a negativní atmosféře (vzájemné obviňování apod.)

Jak řešit krizovou situaci

Pro zvládání krize je potřeba realizovat následující kroky

1. Vyhlášení krizového stavu – je třeba obnovit důvěru zaměstnanců i okolí firmy, vybudovat krizový tým, analyzovat situaci a zavést krátkodobá opatření

2. Zastavit pád – je nutné zlepšit organizaci a zkrátit procesní a informační toky, zkvalitnit řízení zakázek, zapojit lidi ve firmě a přejít na krizové řízení likvidity (krizový rozpočet)

3. Udržovat trvalý tlak – průběžné hodnocení min. 1x týdně, hodnocení po třech měsících, definování cílů a jejich priorit

Charakteristika krizového řízení

Řešení krize je o vůli manažerů s tím něco dělat. Ale je potřeba sledovat a dělat ty správné věci. Krizové řízení je charakteristické vysokou centralizací v rukou krizového manažerského týmu. Ten musí sledovat a dělat následující věci:

Co sledovat v krizovém řízení

  • Příčiny krize (co krizi způsobilo, jak je možné příčiny odstranit nebo obejít)
  • Následky krize (jaké jsou následky, jak se dají řešit?)
  • Časový rámec krize (v jakém časovém programu bude krize zvládnuta, pořadí kroků)
  • Prostorový rámec krize (vnitřní prostředí firmy a její okolí, jak reaguje na krizi ve firmě)

Kroky krizového řízení – jak začít

1. Malý počáteční kapitál. Bez peněz to nepůjde.

2. Prognózování cash-flow. Krizový rozpočet a plán cash-flow

3. Tvrdé snížení nákladů, které nezvyšují produktivitu. Bude to bolet, ale je to nutné.

4. Radikální odhalení vnitřních rezerv. K tomu je vhodné využít externí poradce.

5. Řízení podle čísel. Žádné zohledňující komentáře. Buď to je splněno, nebo není.

6. Podklady pro řízení. Rychle, přesně.

7. Razantní personální politika. Kdo se neztotožní s cíli a postupy řešení krize, bude muset odejít (platí především pro manažerský tým).

8. Interní standardy. Vypracování interních postupů s cílem zvýšit efektivitu firmy. Vhodné použít externí poradce.

Týká se to mé firmy?

Ze zkušenosti vím, že malé a střední firmy vznik a vývoj krizové situace většinou podceňují a začínají ji řešit až v okamžiku, kdy se problémy stávají neúnosnými. Takže pokud cítíte, že se vás tento článek týká, velmi pravděpodobně již v krizové situaci jste.

Není třeba propadat panice, ale je nutné velmi střízlivě zhodnotit situaci. S vyhodnocením vám pomůže váš ekonomický poradce nebo účetní.